Zaštita privatnosti

Zaštita osobnih podataka
Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), turistička agencija
Doživljaj Mediterana d.o.o - www.mediterranean-experience.hr (skraćeno: Agencija), skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje u svrhu izvršavanja obaveza u domeni poslova turističke agencije prikuplja od svojih klijenata. Procedure zaprimanja, pohranjivanja, čuvanja povjerljivih osobnih podataka klijenata propisane su internim Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba.

Razlog prikupljanja osobnih podataka
Uz prethodnu privolu, osobni podaci klijenta/putnika sukladno pravima i obavezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te ugovornim obavezama koje proizlaze iz turističke djelatnosti, mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo za potrebe pojedinog projekta baziranog na međusobnim ugovorima i jasno navedenim Uvjetima poslovanja – koji su dio procesa tijekom kojeg klijent/putnik ostavlja svoje osobne podatke. Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odredit osobu, tj. utvrditi njen identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu klijentu/putniku.

Prikupljanja (on-line i off-line) podataka
Osobni podaci klijenta/putnika smiju se prikupljati i dalje obrađivati u sklopu poslova i obaveza djelatnosti Agencije – samo u slijedećim uvjetima:
• Podaci se smiju prikupljati isključivo i jedino za svaki posebni, pojedinačni projekt (putovanje, kongres i slično)
• Kad je klijentu/putniku informacija o svrsi prikupljanja pojedinih podataka, unaprijed dostupna na mrežnim stranicama Agencije i/ili treće osobe u procesu (organizator kongresa ili organizator putovanja)
• Kad je klijent/putnik nedvojbeno upoznat s uvjetima i pravilima struke/projekta/putovanja u svrhu kojih se traže njegovi osobni podaci
• Kad je klijent /putnik dobrovoljno prihvatio spomenute uvjete, te nastavno tome, svojim zahtjevom ili prijavom, dao privolu da se njegovi podaci u svrhu ostvarenja zahtjeva, mogu dostaviti drugim dionicima poslovnog procesa.

Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati jedino u slučajevima određenima zakonom. Svaki klijent/putnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka

Čuvanje podataka
Poduzete su sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci klijenta/putnika zaštitite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Agencija se odriče svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podatak od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati klijentu/putniku zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornost, Agencija ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Kako nas kontaktirati
Rado smo na raspolaganju našim klijentima/putnicima, za sva pitanja, sugestije ili kritike, vezano uz zaštitu njihove privatnosti i podataka povjerenih Agenciji: 
Doživljaj Mediterana d.o.o - www.mediterranean-experience.hr Ćira Carića 3 20000 Dubrovnik 
ili na e-mail adresu: [email protected] 
ili na broj faxa: +385 20 436 847